Privacy policy


Little Yalou geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Little Yalou stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Little Yalou. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@littleyalou.nl of via het contactformulier op de website.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

JouwWeb

De webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot uw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die met hen is gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De website bevat een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC voor de domeinnaam. Hierdoor vindt het verkeer op de website veilig plaats. Op deze manier garanderen zij een veilige verbinding en voldoet Roosye.nl aan de regels omtrent Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Formulieren en e-mail
Wanneer u via de website een contact formulier invult of ons een e-mail stuurt, wordt dit opgeslagen in de mailbox bij JouwWeb. E-mails hebben een bewaartermijn van 7 jaar, maar wij verwijderen periodiek deze gegevens, tenzij de e-mails nog nodig zijn ten behoeve van het klantcontact.


Commerciële e-mails
Little Yalou kunt u commerciële e-mails sturen met betrekking tot acties, kortingen en informatie over producten. Dit ontvangt u omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, of omdat u tijdens het afrekenen heeft aangevinkt (toestemming heeft gegeven) voor het ontvangen van commerciële e-mails. U kunt zich ten allen tijden afmelden zodat u deze e-mails niet meer krijgt. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@littleyalou.nl, het contactformulier op de website in te vullen of door u af te melden onderaan de ontvangen nieuwsbrief.

Bestellingen
Gegenereerde facturen worden volgens de wettelijke betaaltermijn maximaal 7 jaar bewaard, in verband met de boekhouding en administratie. Bestellingen in JouwWeb worden al eerder verwijderd zodat er geen onnodige gegevens worden opgeslagen. Wanneer een bestelling niet wordt voltooid, wordt deze ook verwijderd.


Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om u persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL, DHL en UPS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL en UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL of UPS delen. PostNL, DHL en UPS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL of UPS onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, DHL of UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Drukkerij
Als u een poster besteld, wordt uw naam, woonplaats en adres doorgestuurd naar onze drukker. Uw poster wordt bij hen afgedrukt en via hen verzonden. Hierom is het noodzakelijk dat wij met hen deze gegevens delen.


Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld u webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Little Yalou op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op u persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Roosye.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. JouwWeb zorgt ervoor dat Google Analytics gebruik maakt van anonieme IP-adressen, waardoor dit een stuk privacy bewuster is.

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

  • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan u te tonen die u recentelijk hebt bekeken
  • Locatie en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
  • Verzendadres: we vragen u om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat u een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar u te verzenden.

We gebruiken cookies ook om producten in uw winkelmand op te slaan terwijl u door onze site bladert.


Wanneer u producten bij ons aanschaft, vragen we u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om u informatie toe te sturen over uw account en bestelling;
  • Om te reageren op uw aanvragen, waaronder restituties en klachten;
  • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen;
  • Om u account voor onze winkel in te stellen;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting;
  • Om ons winkelaanbod te verbeteren;
  • Om marketingberichten naar u te sturen, als u hiervoor kiest.


Als u een account aanmaakt, worden uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld uiterlijk 1 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort u naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Zoals eerder benoemd bewaren wij gegenereerde facturen volgens de wettelijke bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.